เสริมสุขเปลี่ยนยุค ตระกูลบุลสุขเล็กลง

หมายเหตุ บทความเก่าที่ผมเขียนขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว  เป็นการปูพื้นถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเสริมสุข

 สมชาย บุลสุข ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทเสริมสุข ในห้วงเวลานี้มีความหมายสำคัญ อ่านเพิ่มเติม “เสริมสุขเปลี่ยนยุค ตระกูลบุลสุขเล็กลง”