Cambodia Connection

โดยปกติความสัมพันธ์ระหว่าง“เพื่อนบ้าน”มักมีลักษณะละเอียดอ่อนและซับซ้อน (Complicate Relationship) ภาพใหญ่ของ “ความสัมพันธ์” จึงควรเป็นสิ่งอ้างอิงกับการพิจารณาปฏิกิริยาอันอ่อนไหวในมิติใดมิติหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านเพิ่มเติม “Cambodia Connection”

ปตท.(13) ธุรกิจระดับโลก(ต่อ)

pttgcว่ากันว่ายุทธศาสตร์พื้นฐานธุรกิจพลังงาน  จะต้องลงลึกธุรกิจขั้นต้น(Up stream) อย่างถึงราก      และขยายจินตนาการอย่างกว้างไกลในธุรกิจขั้นปลาย (Down stream) ดูเหมือนปตท.ก็มีความพยายามเช่นนั้น อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(13) ธุรกิจระดับโลก(ต่อ)”

ปตท.(12)ธุรกิจระดับโลก

pttepปตท.เป็นบริษัทระดับโลกไปแล้ว  ไม่เพียงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ติดอันดับโลก หากเป็นบริษัทที่มีมิติความเป็นธุรกิจระดับโลกอย่างที่ไม่มีบริษัทไทยเคยเป็นมาก่อน อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(12)ธุรกิจระดับโลก”

ปตท.(11) เติบโตและพลิกผัน

ในฐานะบทความชุดยาวที่เขียนต่อเนื่องหลายเดือน  บทสรุป ให้ภาพรวบรัด มีความจำเป็นในบางช่วงบางเวลา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญลักษณ์พัฒนาการสังคมธุรกิจไทย

 

อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(11) เติบโตและพลิกผัน”

ปตท.(10) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ต่อ)

6_Tแรงกดกันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม  ปตท.จำเป็นต้องมีผู้นำที่มีประสบการณ์กว้างขวาง  โดยเฉพาะการบริหารท่ามกลางวิกฤติ   และมีมุมมองว่าด้วยความเชื่อมโยงภาพกว้างมากกว่าสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(10) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ต่อ)”

ปตท.(9) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ต้องยอมรับว่า พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของปตท. มาจากความสามารถในการปรับตัวเข้าสถานการณ์  ปัจจัยที่สำคัญมาก   คือความเป็นองค์กรใหญ่ที่สามารถคัดเลือกผู้นำได้สอดคล้องกับยุคต่างๆ 

  อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(9) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร”

ปตท.(8) ความอ่อนไหว

ปตท.ในยุคประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีเรื่องราวมากมาย  ว่าด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ปตท.เข้ามาอยู่ในวงจรที่ซับซ้อนมากกว่าธุรกิจ อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(8) ความอ่อนไหว”

ปตท.(7) เข้าตลาดหุ้น

ปรากฏการณ์แรงต้านอย่างเข้มขน กรณีปตท.แปรรูปเป็นบริษัทจำกัด มีขึ้นหลังจากเข้าตลาดหุ้นถึง 5 ปีเต็ม   คำถามสำคัญข้อหนึ่งก่อนการพิเคราะห์แรงจูงใจ ควรเป็นคำถามพื้นๆว่า ทำไมแรงต้านจึงมาช้ากว่าควรจะเป็น อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(7) เข้าตลาดหุ้น”

ปตท.(6) สู่ธุรกิจต้นน้ำ

การแสวงหาจุดยืนในตำแหน่งที่มั่นคงทางธุรกิจของปตท.  ถือเป็นยุทธศาสตร์สู่การรุกขยายอาณาจักรธุรกิจครั้งใหญ่  มาจากธุรกิจต้นน้ำ(Up Stream) โดยใช้เวลากว่าทศวรรษกว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(6) สู่ธุรกิจต้นน้ำ”

ปตท.(5)ฐานความมั่งคั่งใหม่

โครงการปิโตรเคมีแห่งชาติเมื่อ2-3 ทศวรรษที่แล้วเป็นเรื่องใหญ่   เป็นภาพสะท้อนรากฐานและอิทธิพลกลุ่มธุรกิจสำคัญของไทย ปตท.เฝ้ามองปรากฏการณ์อันคึกโครมด้วยระยะห่าง โดยไม่คาดคิดว่าในเวลาต่อมา สถานการณ์จะพลิกผัน อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(5)ฐานความมั่งคั่งใหม่”