กรุงเทพฯ: วิถีชีวิต กับความผันแปร

ในฐานะปัจเจก    การดำเนินชีวิตในเมืองหลวง อย่างกรุงเทพฯในสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น

 ความหมาย และความสำคัญ ควรเริ่มต้นที่”บ้าน” ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความหมาย บ้านในกรุงเทพฯ คือส่วนที่แยกออกอย่างชัดเจนจากวิถีชีวิตส่วนใหญ่ ก็คือการทำงาน ความแยกตัวออกจากกัน ระหว่างการทำงาน กับการอยู่บ้าน เริ่มต้นกลายเป็นความแปลกแยกในการดำเนินชีวิต แต่นานๆไปเป็นความเคยชิน     อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯ: วิถีชีวิต กับความผันแปร”

ชมรมบ้านจัดสรร(ใหม่)

ผมมีประสบการณ์ในการอยู่บ้านมากคนหนึ่ง ในฐานะต้องอยู่บ้าน  ทำงานบ้าน และทำงานเลี้ยงชีพ ในสถานทีเดียวกันเกือบๆทศวรรษปีมานี้

 งานบ้านที่สำคัญของผมอย่างหนึ่ง  ก็คือการจัดการสวน ซึ่งมีมิติตั้งแต่การศึกษา หาความรู้เรื่องต้นไม้ การปลูก การดูแล รวมไปจนถึงการติดตาม ศึกษา เฝ้ามอง ชื่นชมฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “ชมรมบ้านจัดสรร(ใหม่)”

เกษตรกรรมสองกระแส

ผมคิดว่าจากนี้ไป เกษตรกรรมของไทย จะค่อยๆกลับมาได้รับความสนใจมากขึ้น โดยมิได้เริ่มต้นจากพลังของรัฐ  หากมาจากเอกชนทั้งระดับองค์กร และปัจเจก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินศักยภาพและพัฒนาการภาพรวมที่อาจเรียกว่า บูรณาการเกษตรกรรม  อ่านเพิ่มเติม “เกษตรกรรมสองกระแส”

Soft Power (2) มหาวิทยาลัยไทย

ใน 5ปีมานี้ดูเหมือนมหาวิทยาลัยไทยมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างมีสีสันอย่างมากช่วงหนึ่งของระบบการศึกษาไทย     ในขณะที่เปิดหลักสูตรใหม่สอนเป็นภาษาอังกฤษกันมากมายนั้น สำหรับหลักสูตรพื้นฐานก็พยายามค้นค้นคิด ทดลอง และปรับเปลี่ยน ระบบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมหาวิยาลัยอย่างมากมายเช่นเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม “Soft Power (2) มหาวิทยาลัยไทย”

Soft Power (1) บัณฑูร ล่ำซำ

หมายเหตุ 

บทความชุดนี้ มาจากความพยายามอรรถาธิบายแนวโน้ม ปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสังคม โดยผสมผสานเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันในหลายสาขาและมิติ ว่าด้วยกระแสตรงกันข้าม กับปรากฏการณ์ที่ต่อสู้ เอาแป็นเอาตาย การเผชิญหน้า อย่างแข็งกร้าว ที่ปกคลุมปริมณฑลของสังคมไทย  เพื่อเป็นแนวความคิดอ้างอิงระดับใดระดับหนึ่ง ในการก้าวเข้าสู่ปี  2553

 

บุรุษผู้นี้  ค้นคิดกิจกรรมที่ตื่นตา ตื่นใจ แก่สังคมธุรกิจได้เสมอ  เข้าใจว่าน่าจะยกเว้นเรื่องนี้ ดูเผินๆอาจจะไม่ได้รับความสนใจนัก อ่านเพิ่มเติม “Soft Power (1) บัณฑูร ล่ำซำ”

ปีศาจแห่งอำนาจ ตอนที่3ไม่อาจครอบครองได้

 เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ เข้ามาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ในวันที่12 พฤษภาคม 2529 นับเป็นจุดเริ่มต้น ของยุคอีกยุคหนึ่ง ของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ เป็นครั้งแรกธนาคารแห่งนี้บริหารโดยคนในครอบครัวผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลาย เป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “ปีศาจแห่งอำนาจ ตอนที่3ไม่อาจครอบครองได้”

ปีศาจแห่งอำนาจ ตอนที่2เลือดข้นกว่าน้ำ

           ธะนิต พิศาลบุตร นั่งเก้าอี้ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ นานถึง 40 ปี อาจจะนานเกินไปแล้วสำหรับนายธนาคารที่อนุรักษ์นิยม ยิ่งเมื่อธนาคารแห่งนี้ มีผลประกอบการตกต่ำลงอย่างน่าใจหาย แม้ “อินทรทูต” ไม่ไล่ บางคนก็ว่า เขาก็ควรจะไป แต่ที่สำคัญกว่านั้น ทำไม “อินทรทูต” ต้องปฏิบัติการล้มเก้าอี้เขาอย่างไม่ให้เกียรติกันเลย อ่านเพิ่มเติม “ปีศาจแห่งอำนาจ ตอนที่2เลือดข้นกว่าน้ำ”

ปีศาจแห่งอำนาจ ตอนที่1 สำเภาเดียวกัน

             เขาเดินทางรอนแรมจากเกาะไหหลำในเรือสำเภาลำเดียวกับเตี่ยของบุญชู โรจนเสถียร มุ่งหน้ามาแผ่นดินสยาม ตามหาพี่ชายซึ่งมาทำมาหากินอยู่ในประเทศนี้ เขาได้รับการศึกษาขั้นต่ำจากบ้านเกิด สามารถพูดภาษาจีนได้อย่างน้อย 3 ภาษา จีนกลาง ไหหลำ และแต้จิ๋ว

            พ่อของบุญชูรับจ้างทำงานสวนในวังสระปทุม และต่อมาก็หันมาเอาดี ทางอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ผลงานเด่น ๆ มี พระราชวังไกลกังวล หัวหิน บ้านจัดสรรยุคแรก ๆ ริมถนนราชดำริ ซึ่งปัจจุบันยังพอเหลืออยู่ให้เห็นอนุสรณ์  ส่วนเขาแยกมาทำงานค้าขายกับพี่ชาย

            พี่ชายของเขารับใช้ “เจ้านาย” อย่างใกล้ชิด จนกลายเป็นคนจีน ที่ใกล้ชิดเจ้านายอย่างมาก ๆ คนหนึ่ง อ่านเพิ่มเติม “ปีศาจแห่งอำนาจ ตอนที่1 สำเภาเดียวกัน”

ภาพสะท้อนเขาใหญ่(3)จากคีรีมายาถึง จิมทอมป์สันฟาร์ม


อาณาบริเวณเขาใหญ่ แม้อยู่ในภาคอีสาน แต่ผู้คนอาศัยในบริเวณนี้ ตั้งแต่ยุคแรกๆ ในช่วงสร้างถนนมมิตรภาพ ไม่ใช่คนอีสานทั้งหมด หากมีคนภาคกลางที่มุ่งแสวงหาที่ทำกิน เป็นสัดส่วนสำคัญ ในพื้นที่ป่าดงพญาเย็น 
อ่านเพิ่มเติม “ภาพสะท้อนเขาใหญ่(3)จากคีรีมายาถึง จิมทอมป์สันฟาร์ม”

ภาพสะท้อนเขาใหญ่(2) จากพีบี ถึงทอสคาน่า

คำว่า “เขาใหญ่”ในข้อเขียนของผม หมายถึงพื้นที่คลอบคลุม 2 อำเภอ จากปากช่องถึงวังนำเขียว มีทิวเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก จรดอุทยานแห่งชาติทับลาน ปราจีนบุรี แยกขึ้นมาทางเหนือ ถึงเขาสลัดได มาเชื่อมเขาโซ่ ที่มีศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าเขาภูหลวง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง เป็นเทือกเขาป่าดิบแล้งแนวยาวกว่า 40 กิโลเมตร ไปจรดเขายายเที่ยง และเขื่อนลำตะคอง อ่านเพิ่มเติม “ภาพสะท้อนเขาใหญ่(2) จากพีบี ถึงทอสคาน่า”