ปตท.(4) ผู้นำค้าปลีกน้ำมัน

จากจุดเริ่มต้นของปตท.ด้วยภารกิจสำคัญอันเร่งด่วน  แต่ถือว่าถูกวางบทบาทอย่างจำกัดไปในตัวด้วย    แรงขับเคลื่อนใหม่ภายใต้สถานการณ์คลี่คลาย จึงไปสู่ยุทธศาสตร์หลักว่าด้วยการ “เอาชนะ”ต่างชาติ เป็นเป้าหมายที่สำคัญและจับต้องได้มากที่สุด  อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(4) ผู้นำค้าปลีกน้ำมัน”

ปตท.(3)ทีมบุกเบิก

แม้ว่าปตท.เกิดขึ้นจากการรวมองค์กรเก่าของรัฐ แต่ภายใต้ความเชื่อมโยง ด้วยการบริหารของทีมงานใหม่ จึงกลายเป็นองค์กรบุคลิกใหม่ มีความเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(3)ทีมบุกเบิก”

ปตท.(2)วิกฤติกับโอกาส

ไม่ว่าจะเดินทางมาไกลเพียงใด  แต่ร่องรอยมักย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเสมอ  ขณะเดียวกันภาพปัจจุบันย่อมมีความหมาย โดดเด่น และแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับภาพอดีต 

อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(2)วิกฤติกับโอกาส”

ปตท.(1) ภาพกว้าง

เรื่องราวปตท.น่าสนใจมากขึ้นๆเป็นลำดับ ไม่เพียงสะท้อนความเป็นไปของธุรกิจไทยที่เติบโตอย่างมหัศจรรย์  ยังสะท้อนความความเป็นไปของสังคมไทยในภาพใหญ่ หลายมิติ อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(1) ภาพกว้าง”

ว่าด้วยธุรกิจใหญ่

เมื่อ4 ทศวรรษที่เราเรามองธุรกิจขนาดใหญ่เปลี่ยนไปจากปัจจุบัน ความจริงมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมากกว่าที่คิดก็ได้ อ่านเพิ่มเติม “ว่าด้วยธุรกิจใหญ่”

ตัน ภาสกรนที(อีกแล้ว)

รูปปั้นของ”ตัน ภาสกรนที” ตั้งอยู่ที่โรงงาน และร้านอาหารของเขา กลายเป็นสัญลักษณ์และแบรนด์ที่น่าสนใจ โดยไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อน ในสังคมไทย

เขาเป็นคนที่น่าสนใจ และพยายามจะสร้างความสนใจใหม่ๆเสมอ แม้ว่าความสนใจของสาธารณะชนในบางครั้งไม่เป็นไปอย่างที่ควรก็ตาม   ในบางมิติกลายเป็นเรื่องราวหนึ่ง สามารถมองทะลุผ่านความเป็นเพียงนักธุรกิจธรรมดา ไปสู่ความเข้าใจในบางบริบทใหม่ๆของสังคมได้ด้วย อ่านเพิ่มเติม “ตัน ภาสกรนที(อีกแล้ว)”

กรุงเทพฯ : แรงปะทะใหม่ (3)

ผมค่อนข้างเชื่อว่ากรุงเทพฯในช่วงอย่างน้อยทศวรรษจากนี้  ถือเป็นช่วงเวลาความอึดอัด กดดัน  ทั้งนี้ไม่ไดตั้งใจจะพาดพิงถึงเรื่องการเมือง หากเป็นชีวิตความเป็นอยู่ อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯ : แรงปะทะใหม่ (3)”

กรุงเทพฯ : แรงปะทะใหม่ (2)

เมืองหลวงปัจจุบัน-กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ในการค้นคว้า ศึกษากันอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะมิติว่าด้วยความเชื่อมโยงกับอนาคต  กับสัญญาณเตือน อันเนืองมาจากวิกฤติการณ์นำท่วมครั้งล่าสุด  อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯ : แรงปะทะใหม่ (2)”

กรุงเทพฯ-แรงปะทะใหม่(1)

ความเคลื่อนไหวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลหลังน้ำท่วมใหญ่ มีนัยยะน่าสนใจ

  อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯ-แรงปะทะใหม่(1)”

เขตอุตสาหกรรมลุ่มเจ้าพระยา(2)

ผลสะเทือนอันลึกซึ้งของวิกฤติการณ์นำท่วมใหญ่ คือการค้นพบ  “ความเสี่ยงใหม่”ของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา และกรุงเทพฯ เป็น“ความเสี่ยง”ระดับยุทธศาสตร์ มีพลังผลักดันก่อเกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และโฉมหน้าของชุมชนเมืองในที่สุด อ่านเพิ่มเติม “เขตอุตสาหกรรมลุ่มเจ้าพระยา(2)”