เขตอุตสาหกรรมลุ่มเจ้าพระยา(1)

เรื่องน้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมลุ่มเจ้าพระยา กับการคุกคามเมืองหลวง—กรุงเทพฯ เป็นเรื่องที่ควรวิตกวิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่ง อ่านเพิ่มเติม “เขตอุตสาหกรรมลุ่มเจ้าพระยา(1)”

รถไฟความเร็วสูง(3)

St.Pancras international , London
Apple store Grand central, New York

โครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยเชื่อกันว่ากำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม  ท่ามกลางบทเรียน  “ตกผลึก”ของประสบการณ์รถไฟความเร็วสูงทั่วโลก เชื่อว่าจะเป็นฐานในการค้นคิดและออกแบบอย่างที่ควรจะเป็น

อ่านเพิ่มเติม “รถไฟความเร็วสูง(3)”

รถไฟความเร็วสูง(2)

สิ่งแรกๆที่ควรพิจารณา ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง  ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องหนึ่ง  ความพยายามวิเคราะห์ความเป็นไปของสังคมไทย  โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวง เมืองใหญ่ หัวเมืองและชนบท  จากนั้นควรข้ามผ่านปัญหาทางเทคนิคและงบประมาณ  สู่การออกแบบตอบสนองสังคมในภาพรวม อ่านเพิ่มเติม “รถไฟความเร็วสูง(2)”

รถไฟความเร็วสูง(1)

รถไฟความเร็วสูง—เป็นโครงการสาธารณะที่สำคัญมาก ควรให้ความสนใจ ตีความและอรรถาธิบายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะความสำคัญในมิติทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและโอกาสของปัจเจกชน อาจถือเป็นภาคผนวกของบทความชุดใหญ่ (โฉมหน้าใหม่สังคมธุรกิจหลังปี 2540) ของผมที่เพิ่งจบไป ด้วยก็ได้ อ่านเพิ่มเติม “รถไฟความเร็วสูง(1)”

เจริญ นาครเขษม

เรื่องราวของเจริญ สิริวัฒนภักดี  กับกรณีการเข้าซื่้อที่ดินย่านเวิ้งนาครเขษม มีมิติมากกว่าธุรกิจทีมองอย่างง่ายๆ   เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของภาพเชื่อมโยงกับความเชื่อ และแรงบันดาลใจ  ในฐานะปัจเจก ว่าด้วยสถานะทางสังคม อ่านเพิ่มเติม “เจริญ นาครเขษม”

บทส่งท้าย: ไม่มีผู้ยึดครอง

สังคมธุรกิจไทยปัจจุบันเติบโตขึ้นมาก เปิดโอกาสอย่างกว้างขวางสำหรับบางกลุ่มแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็มีผู้ถดถอย พ่ายแพ้ ล้มหายตายจากไปในช่วงวิกฤติเป็นระยะๆ  ถือเป็นภาวะผกผันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ แต่มีบทสรุปหนึ่งที่ชัดเจน  แนวทางอรรถาธิบายเดิม ว่าด้วยการผูกขาด ว่าด้วยการครอบงำ และสายสัมพันธ์แบบเดิมที่เชื่อและมีอิทธิพลเมื่อ 2-3 ทศวรรษที่แล้ว    ใช้ไม่ได้แล้ว   อ่านเพิ่มเติม “บทส่งท้าย: ไม่มีผู้ยึดครอง”

บทสรุป(2) ว่าด้วยเออีซี

ปรากฏการณ์การตื่นตัวเตรียมรับการหลอมรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ดูคึกคักอย่างมาก  มีความสัมพันธ์กับโอกาสและพลิกโฉมหน้าใหม่ทางธุรกิจ หรือไม่ อย่างไร    เป็นเรื่องต้องติดตามต่อไป  แม้ว่าจะ เป็นความตื่นตัวอย่างไม่เป็นกระบวน แต่ก็น่าสนใจไม่น้อย

  อ่านเพิ่มเติม “บทสรุป(2) ว่าด้วยเออีซี”

บทสรุป(1) เปิดกว้าง และผันแปร

บทความชุดใหญ่เดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้ว   นับเป็นงานเขียนต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีเต็มเลยที่เดียว  ความจำเป็นต้องมีบทสรุปอย่างกระชับ รวมทั้งเพิ่มเติมจุดเชื่อมต่อทางความคิด โดยเฉพาะขยายความบริบททางสังคมที่มีความสำคัญให้มีมิติมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม “บทสรุป(1) เปิดกว้าง และผันแปร”

โอกาสใหม่(3) ธุรกิจรายย่อย

หลายคนคงประเมินว่า บทความชุดนี้ให้ความสำคัญแต่ธุรกิจใหญ่  และยังมองไม่เห็นว่าธุรกิจขนาดเล็กมีตำแหน่งอย่างไรในสังคมธุรกิจไทย   แท้จริงแล้ว เป็นคำถามที่ผมพยายามตั้งขึ้นอย่างจริงจังตลอดมาเช่นกัน และนี่คือความพยายามปะติดปะต่อภาพเท่าที่เป็นไปได้

เรืองเกี่ยวเนื่อง

พันศักดิ์ วิญญรัตน์ 

ซีพี เฟรชมาร์ท วางโมเดลขยายธุรกิจเข้าถึงทุกชุมชน

ซิงเกอร์ชูโมเดล”1หมู่บ้าน1โชห่วย”

อ่านเพิ่มเติม “โอกาสใหม่(3) ธุรกิจรายย่อย”

โอกาสใหม่(2) เครือข่าย ห่วงโซ่ และการหลอมละลาย

ยุทธศาสตร์ธุรกิจขนาดใหญ่ ย่อมมีอิทธิพลต่อธุรกิจขนาดกลางมากเป็นพิเศษ แม้แต้ธุรกิจเล็กเองก็ได้รับการส่งต่อถึงไม่มากก็น้อย ยุทธศาสตร์การขยายตัวทางธุรกิจในช่วงทศวรรษมานี้ เป็นภาพใหญ่มีโครงสร้างเดียวกัน ที่ซ้อนกัน อ่านเพิ่มเติม “โอกาสใหม่(2) เครือข่าย ห่วงโซ่ และการหลอมละลาย”