50ปีการบินไทย

2502 บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด (TAC – Thai Airways Company Limited) ทำสัญญาร่วมทุนกับสายการบินสแกนดิเนเวีย แอร์ไลน์ (SAS – Scandinavian Airlines System) ก่อตั้งสายการบินไทย (บดท. หุ้น 70% เอสเอเอส หุ้น 30%)

อ่านเพิ่มเติม “50ปีการบินไทย”