แลนด์แอนด์เฮาส์(1)

หลายคนเชื่อว่า อนันต์ อัศวโภคิน คือสัญลักษณ์แลนด์แอนด์เฮาส์–ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย  ภาพที่แท้จริงอาจเป็นภาพใหญ่กว่านั้น และมีความหมายกว้างกว่าที่คิด สะท้อนบางแง่มุมประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสังคมธุรกิจไทยด้วย  อ่านเพิ่มเติม “แลนด์แอนด์เฮาส์(1)”