ธนาคารกรุงเทพ(2)

ธนาคารแห่งนี้คงบุคลิกที่น่าสนใจ แตกต่างจากธนาคารอื่นๆอย่างชัดเจน มีความพยายามผสมผสาน และสร้างความต่อเนื่องจากยุคที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว ผ่านผู้บริหารสามรุ่นถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ “สายสัมพันธ์”และ “คุณค่า”ของบุคคล ในโครงสร้างที่เชื่อว่าจะนำพาไปสู่ยุคใหม่ที่ท้าทายมากกว่าเดิม อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารกรุงเทพ(2)”