ดุสิต นนทะนาคร Sales engineering

หนังสือที่ระลึก--พระราชทานเพลิงศพ ดุสิต นนทะนาคร 5กุมภาพันธ์ 2555

เขาเป็นคนสำคัญในยุคปัจจุบันที่มีประสบการณ์ในด้านการตลาดมากที่สุด ในบรรดาผู้บริหารระดับสูงของเครือซิเมนต์ไทย(หรือเอสซีจี) โดยเริ่มจาก Sale Engineerกลุ่มแรกๆของบริษัทอุตสาหกรรมเก่าแก่ของไทย มาจนถึงผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนวิธีคิดและระบบเพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดสำคัญ (Sale Engineering) ทั้งในโลกยุคเก่า จนถึงยุค New Economy อ่านเพิ่มเติม “ดุสิต นนทะนาคร Sales engineering”