ปตท.(8) ความอ่อนไหว

ปตท.ในยุคประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีเรื่องราวมากมาย  ว่าด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ปตท.เข้ามาอยู่ในวงจรที่ซับซ้อนมากกว่าธุรกิจ อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(8) ความอ่อนไหว”

ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ LOCAL HERO

อาการสงบปากสงบคำของเขาหลังจากศาลสั่งให้บริษัทฝรั่ง ตัวแทนเจ้าหนี้เข้าบริหารกิจการทีพีไอ พร้อมกับทำแผนฟื้นฟูฉบับใหม่ นับเป็นการปรับบทบาทเชิงยุทธ์ศาสตร์ ที่สำคัญมาก นั่นคือ การกลับมาคิดทบทวนแนวคิดเชิงยุทธ์ศาสตร์ธุรกิจระดับโลกเสียใหม่ อ่านเพิ่มเติม “ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ LOCAL HERO”