หัวเมืองและชนบท : ทีวีดาวเทียม (1)

ปรากฏการณ์ทีวีดาวเทียม อันสั่นสะเทือน  แท้ที่จริงมีที่มาทีไป   มีมิติความเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มากว่าครึ่งศตวรรษ  โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวง หัวเมืองและชนบท อ่านเพิ่มเติม “หัวเมืองและชนบท : ทีวีดาวเทียม (1)”