เครือข่ายแห่งเครือขาย

     

โครงสร้างธุรกิจธนาคารในประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้ว  แต่ภาพที่น่าสนใจแล้วแต่ละมุมมอง  แม้ว่าผมๆได้เขียนถึงมาบ้าง แต่มิติสำคัญบางมิติยังจำเป็นต้องให้ภาพสำคัญเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม “เครือข่ายแห่งเครือขาย”

ผู้เล่นสำคัญ( 2)

กรณ์ จาติกวณิช

ภาพสะท้อนตลาดหุ้นไทย นอกจากสะท้อนโอกาสที่เปิดช่องขึ้นครั้งสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย สำหรับคนหน้าใหม่ๆ แม้ว่าจะต้องเผชิญความผันแปร ความเสี่ยง และการแข่งขันอันเข้มข้นแล้ว   ขณะนี้ได้ก้าวเข่าสู่ภาพใหญ่ระดับภูมิภาคอย่างรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม “ผู้เล่นสำคัญ( 2)”

ผู้เล่นสำคัญ(1)

ตลาดหุ้นไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤติการณ์สะท้อนทางแยก จากภาพการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำคัญในตลาด ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม “ผู้เล่นสำคัญ(1)”

อำนาจเก่าล่มสลาย(2)

อ่านเพิ่มเติม “อำนาจเก่าล่มสลาย(2)”

ธนาคารกรุงเทพ(2)

ธนาคารแห่งนี้คงบุคลิกที่น่าสนใจ แตกต่างจากธนาคารอื่นๆอย่างชัดเจน มีความพยายามผสมผสาน และสร้างความต่อเนื่องจากยุคที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว ผ่านผู้บริหารสามรุ่นถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ “สายสัมพันธ์”และ “คุณค่า”ของบุคคล ในโครงสร้างที่เชื่อว่าจะนำพาไปสู่ยุคใหม่ที่ท้าทายมากกว่าเดิม อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารกรุงเทพ(2)”

ธนาคารกรุงเทพ(1)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอันดับหนึ่งของไทยได้แสดงบทบาทผู้นำอีกครั้งหนึ่ง ว่าด้วยยุทธ์ศาสตร์ภูมิภาค สะท้อนความเข้าใจสถานการณ์อย่างลึกซึ้ง คงไม่เกี่ยวข้องความผันแปรของสังคมไทยในเวลานี้มากนัก หากเป็นสัญลักษณ์ความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักของบรรดาธนาคารภูมิภาค อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารกรุงเทพ(1)”

สินเอเชีย

สินเอเซีย  มีความสัมพันธ์กับยุทธ์ศาสตร์การปรับตัวครั้งสำคัญๆ ของธนาคารกรุงเทพและ ชาตรี โสภณพนิชเสมอในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม “สินเอเชีย”

โอกาสผู้มาใหม่

ในขณะที่โอกาสทางธุรกิจในสังคมไทยช่วงสังคมเวียดนามเปิดกว้างอย่างไม่เคยมีก่อน  แต่ดูเหมือนไม่มีกลุ่มธุรกิจใหม่  สามารถสร้างอาณาจักรขึ้นท้าทายกับกลุ่มเดิมได้โดยตรง  จะมีบ้าง ก็ต้องแสวงหาแนวทางใหม่ อ่านเพิ่มเติม “โอกาสผู้มาใหม่”

กรณ์–ผู้มีโอกาสหลังวิกฤติการณ์ปี2540

  “สำหรับด้านการเงิน ผมบรรลุเป้าหมายที่เคยตั้งเอาไว้แล้วตั้งแต่ 5 ปีก่อนหน้า ตอนที่ผมขายหุ้นของบริษัทให้กับธนาคารเจพีมอร์แกนเชส หลังจากนั้นผมเพียงแต่สะสมเงินเดือนที่ต้องบอกว่า “สูงมาก” ในตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคารเจพีมอร์แกนเชส ประเทศไทย”   กรณ์   จาติกวณิช กล่าวไว้ในหนังสือประวัติของเขาตอนหนึ่ง อ่านเพิ่มเติม “กรณ์–ผู้มีโอกาสหลังวิกฤติการณ์ปี2540”