กรณี ธนาคารมหานคร

2477ธนาคารตันเปงชุน ก่อตั้ง_____2503เปลี่ยนมือการบริหารครั้งแรก พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพัฒนา______2520 ทางการและสมาคมธนาคารไทยเข้าช่วยกอบกู้กิจการ เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น ธนาคารมหานคร_________2530เปลี่ยนมือไปสู่กลุ่มเจริญ สิริวัฒนภักด________________ 2541 ถูกปิดกิจการ โดยโอนสินทรัพย์ไปรวมธนาคารกรุงไทย อ่านเพิ่มเติม “กรณี ธนาคารมหานคร”