ความรู้ทางธุรกิจ(1) จุฬา-ธรรมศาสตร์

พัฒนาการการศึกษาด้านธุรกิจในประเทศไทย ในช่วง 80ปีมานี้ เป็นภาพสะท้อนโดยตรงของสังคมธุรกิจไทย โดยเฉพาะความเป็นไปที่จุฬาฯและธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเรืองที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จุดเริ่มต้นสำคัญเกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อ่านเพิ่มเติม “ความรู้ทางธุรกิจ(1) จุฬา-ธรรมศาสตร์”

จุฬาฯชนบท

 เป็นเรื่องที่น่ายินดีทีแวดวงวิชาการศึกษาความเป็นไปของหัวเมืองและชนบทมากขึ้น

ความพยายามแสวงหาคำอธิบายของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นยากจะเข้าใจ โดยใช้บทสรุปเดิมๆ  กับการศึกษาวิจัยของนักวิชาการไทยรุ่นใหม่ที่พยายามสรุปประเด็นต่างๆอย่างรวดเร็วเกินไป ประหนึ่งเป็นวัฒนธรรมบริโภคแบบรวดเร็วของคนเมือง อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งในภาพใหญ่ของสังคมที่ไม่สามารถแสวงหาความปรองดองได้ในเวลานี้ก็เป็นได้ อ่านเพิ่มเติม “จุฬาฯชนบท”