อิตาเลียนไทย(1)

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทอิตาเลียนไทย กับโครงการทวาย มีความหมายสำคัญ ทั้งจากมุมมองกว้าง เชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจภูมิภาคกำลังเริ่มต้นพยายามทำงานอย่างเป็นระบบใหญ่มากขึ้น  สู่พัฒนาการและบทบาทธุรกิจไทยสำคัญ ทีมีความสัมพันธ์กับความเป็นไปของสังคมไทยซึ่งกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย อ่านเพิ่มเติม “อิตาเลียนไทย(1)”

ARCHIVE–นพ.ชัยยุทธกับ แบร์ลิงเจียรี

“Our characters complement each other. Even though I was born in Europe, I have as asian flexibility . While Dr. Chaijudh was born in Asia, his character has some German toughness’

 จีออร์จีโอ แบร์ลิงเจียรี หรือ ยอร์ยอแบร์ลิงเจียรี (Giorgio Berlingiere) กล่าวถึงตัวเองกับเพื่อนรัก-นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ไว้นานแล้ว อ่านเพิ่มเติม “ARCHIVE–นพ.ชัยยุทธกับ แบร์ลิงเจียรี”