กลุ่มธนชาต(2)

กลุ่มธนชาตมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากกว่าเครือข่ายบริการการเงินครบวงจร  มาจากภาพเชื่อมโยงกับกิจการสำคัญบางแห่งในตลาดหุ้นไทย  เป็นเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ผู้คนรู้จักอย่างดีแบบแยกส่วน   แม้ภาพรวมดูเหมือนตั้งใจไม่แสดงให้ชัดเจน  แต่ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจใหญ่ได้ อ่านเพิ่มเติม “กลุ่มธนชาต(2)”

กลุ่มธนชาต(1)

หลังจากผนึกพลังกับธนาคารต่างชาติ  และสามารถเข้าครอบงำธนาคารนครหลวงไทยสำเร็จ  จุดเพ่งมองมายังเครือข่ายธนาคารใหญ่ใหม่—ธนาคารธนชาต จึงเข้มข้นมากขึ้น ทั้งเชื่อมโยงไปถึงโฉมหน้าใหม่ของกลุ่มธุรกิจใหญ่ แม้ภาพภายนอก ยังไม่ชัดเจน แต่ที่สำคัญ มีความสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออก กับนักธุรกิจผู้มีบุคลิกเก็บตัวมาตลอด 4 ทศวรรษ อ่านเพิ่มเติม “กลุ่มธนชาต(1)”