ปตท.(11) เติบโตและพลิกผัน

ในฐานะบทความชุดยาวที่เขียนต่อเนื่องหลายเดือน  บทสรุป ให้ภาพรวบรัด มีความจำเป็นในบางช่วงบางเวลา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญลักษณ์พัฒนาการสังคมธุรกิจไทย

 

อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(11) เติบโตและพลิกผัน”

ปตท.(10) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ต่อ)

6_Tแรงกดกันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม  ปตท.จำเป็นต้องมีผู้นำที่มีประสบการณ์กว้างขวาง  โดยเฉพาะการบริหารท่ามกลางวิกฤติ   และมีมุมมองว่าด้วยความเชื่อมโยงภาพกว้างมากกว่าสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(10) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ต่อ)”

ปตท.(9) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ต้องยอมรับว่า พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของปตท. มาจากความสามารถในการปรับตัวเข้าสถานการณ์  ปัจจัยที่สำคัญมาก   คือความเป็นองค์กรใหญ่ที่สามารถคัดเลือกผู้นำได้สอดคล้องกับยุคต่างๆ 

  อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(9) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร”

ปตท.(7) เข้าตลาดหุ้น

ปรากฏการณ์แรงต้านอย่างเข้มขน กรณีปตท.แปรรูปเป็นบริษัทจำกัด มีขึ้นหลังจากเข้าตลาดหุ้นถึง 5 ปีเต็ม   คำถามสำคัญข้อหนึ่งก่อนการพิเคราะห์แรงจูงใจ ควรเป็นคำถามพื้นๆว่า ทำไมแรงต้านจึงมาช้ากว่าควรจะเป็น อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(7) เข้าตลาดหุ้น”

ปตท.(5)ฐานความมั่งคั่งใหม่

โครงการปิโตรเคมีแห่งชาติเมื่อ2-3 ทศวรรษที่แล้วเป็นเรื่องใหญ่   เป็นภาพสะท้อนรากฐานและอิทธิพลกลุ่มธุรกิจสำคัญของไทย ปตท.เฝ้ามองปรากฏการณ์อันคึกโครมด้วยระยะห่าง โดยไม่คาดคิดว่าในเวลาต่อมา สถานการณ์จะพลิกผัน อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(5)ฐานความมั่งคั่งใหม่”

ปตท.(4) ผู้นำค้าปลีกน้ำมัน

จากจุดเริ่มต้นของปตท.ด้วยภารกิจสำคัญอันเร่งด่วน  แต่ถือว่าถูกวางบทบาทอย่างจำกัดไปในตัวด้วย    แรงขับเคลื่อนใหม่ภายใต้สถานการณ์คลี่คลาย จึงไปสู่ยุทธศาสตร์หลักว่าด้วยการ “เอาชนะ”ต่างชาติ เป็นเป้าหมายที่สำคัญและจับต้องได้มากที่สุด  อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(4) ผู้นำค้าปลีกน้ำมัน”

ปตท.(3)ทีมบุกเบิก

แม้ว่าปตท.เกิดขึ้นจากการรวมองค์กรเก่าของรัฐ แต่ภายใต้ความเชื่อมโยง ด้วยการบริหารของทีมงานใหม่ จึงกลายเป็นองค์กรบุคลิกใหม่ มีความเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(3)ทีมบุกเบิก”

ปตท.(1) ภาพกว้าง

เรื่องราวปตท.น่าสนใจมากขึ้นๆเป็นลำดับ ไม่เพียงสะท้อนความเป็นไปของธุรกิจไทยที่เติบโตอย่างมหัศจรรย์  ยังสะท้อนความความเป็นไปของสังคมไทยในภาพใหญ่ หลายมิติ อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(1) ภาพกว้าง”

โอกาสใหม่(2) เครือข่าย ห่วงโซ่ และการหลอมละลาย

ยุทธศาสตร์ธุรกิจขนาดใหญ่ ย่อมมีอิทธิพลต่อธุรกิจขนาดกลางมากเป็นพิเศษ แม้แต้ธุรกิจเล็กเองก็ได้รับการส่งต่อถึงไม่มากก็น้อย ยุทธศาสตร์การขยายตัวทางธุรกิจในช่วงทศวรรษมานี้ เป็นภาพใหญ่มีโครงสร้างเดียวกัน ที่ซ้อนกัน อ่านเพิ่มเติม “โอกาสใหม่(2) เครือข่าย ห่วงโซ่ และการหลอมละลาย”

ทิศทางปี 2553/4 (1) ENCO

หมายเหตุ ในช่วงปลายปี 2553 ต่อปี2554 พื้นที่ตรงนี้จะเสนอเรื่องราวสะท้อนกระแสการเปลี่ยนแปลงสำคัญโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและธุรกิจไทย     ถือเป็นความพยายามวาดภาพรวม จากมุมมองของคนๆหนึ่ง คาดกว่าจะมีไม่น้อยกว่า 5 ตอนจากนี้ไป 

 สำหรับแวดวงธุรกิจ ความสนใจสิ่งที่จับต้องได้อย่างน่าทึ่งอย่างหนึ่ง  คือการเพ่งมองอาคารสำนักง่านใหญ่แห่งใหม่ที่ผุดขึ้นด้านเหนือของกรุงเทพฯ  เชื่อว่าจะเป็นความสนใจที่ต่อเนือง  จากเมื่อต้นปีนี้ จนข้ามไปปีหน้าด้วย  อ่านเพิ่มเติม “ทิศทางปี 2553/4 (1) ENCO”