ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ LOCAL HERO

อาการสงบปากสงบคำของเขาหลังจากศาลสั่งให้บริษัทฝรั่ง ตัวแทนเจ้าหนี้เข้าบริหารกิจการทีพีไอ พร้อมกับทำแผนฟื้นฟูฉบับใหม่ นับเป็นการปรับบทบาทเชิงยุทธ์ศาสตร์ ที่สำคัญมาก นั่นคือ การกลับมาคิดทบทวนแนวคิดเชิงยุทธ์ศาสตร์ธุรกิจระดับโลกเสียใหม่ อ่านเพิ่มเติม “ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ LOCAL HERO”