เสียงจากแบงก์ชาติ…

คงไม่ช้าเกินไป  ตั้งใจโปรโมทงานหนึ่งซึ่งแม้ได้ผ่านไปแล้ว   แต่สามารถติดตามย้อนหลังได้

นั่นคือ งานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2564 ที่ใช้ชื่อว่า  BOT Symposium 2021: สร้างภูมิคุ้มกัน ผลักดันเศรษฐกิจไทย”  มีขึ้น มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เมื่อ 30 กันยายน 2564  ถือเป็นการประชุมทางวิชาการครั้งสำคัญในรูปแบบใหม่ ท่ามกลาง “การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด”อย่างที่ว่าไว้

อ่านเพิ่มเติม “เสียงจากแบงก์ชาติ…”