กรุงเทพฯสมัยใหม่(4) พื้นฐานมั่นคง

 แท้จริงศูนย์กลางแห่งใหม่สะท้อนบุคลิกสำคัญของกรุงเทพฯยุคใหม่   มาจากความพยายามสืบทอดกระบวนการสร้างคุณค่าความมั่งคั่ง ความมั่นคง ของพลังดั้งเดิมที่มีรากเหง้าเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯสมัยใหม่(4) พื้นฐานมั่นคง”

กรุงเทพฯสมัยใหม่(1) จิ๊กซอร์

กรุงเทพฯเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง  สร้างบุคลิกความเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย(Shopping paradise) ถือเป็นโมเมนตัมที่มีพลัง ในความผันแปรวิถีชีวิตและเมืองหลวงสมัยใหม่ มีขึ้นพร้อมๆกับกับการต่อสู้ของพลังสังคมดั้งเดิม อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯสมัยใหม่(1) จิ๊กซอร์”

กลุ่มธนชาต(1)

หลังจากผนึกพลังกับธนาคารต่างชาติ  และสามารถเข้าครอบงำธนาคารนครหลวงไทยสำเร็จ  จุดเพ่งมองมายังเครือข่ายธนาคารใหญ่ใหม่—ธนาคารธนชาต จึงเข้มข้นมากขึ้น ทั้งเชื่อมโยงไปถึงโฉมหน้าใหม่ของกลุ่มธุรกิจใหญ่ แม้ภาพภายนอก ยังไม่ชัดเจน แต่ที่สำคัญ มีความสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออก กับนักธุรกิจผู้มีบุคลิกเก็บตัวมาตลอด 4 ทศวรรษ อ่านเพิ่มเติม “กลุ่มธนชาต(1)”

เกษตรกรรมไทย(2) ความผันแปร

ความพยายามสร้างภาพใหญ่เกษตรกรรมสมัยใหม่ อาจจำเป็นต้องเริ่มจากตลาดหุ้นไทย พัฒนาของหุ้นกลุ่มเกษตรกรรมและอาหารเป็นภาพสะท้อนพัฒนาการอันน่าทึ่ง น่าจะถือเป็นจิ๊กซอร์ชิ้นหนึ่งของภาพใหญ่ภาพใหม่ อ่านเพิ่มเติม “เกษตรกรรมไทย(2) ความผันแปร”