สยามพิวรรธน์(1)

ปรากฏการณ์สยามพิวรรธน์อันคึกโครมในกรุงเทพฯ  ไม่ควรมองข้าม  ปรากฏการณ์เกิดขึ้นในช่วงคาบเกี่ยววิกฤติการณ์สังคมไทย 5-6 ปีจนถึงปัจจุบัน   จากรัฐประหาร การชุมนุมใหญ่ทางการเมืองที่มีความรุนแรง จนถึงวิกฤติการณ์นำท่วมครั้งร้ายแรง อาจตีความว่า เป็นปรากฏการณ์แห่งความเชื่อมั่นและการปักหลักมั่นคง อ่านเพิ่มเติม “สยามพิวรรธน์(1)”

ยศ เอื้อชูเกียรติ

คนๆหนึ่งซึ่งผ่านประสบการณโชกโชนด้านธุรกิจ จากหลายยุคสมัยที่แตกต่างกัน กำลังจะเดินทางมาถึงเป้าหมายสุดท้าย   เขาหวังว่าจะ เป็นที่ที่มั่นคง และเกียรติยศมากกว่าเส้นทางอันขรุขระในช่วงเกือบครึ่งศตวรรษก่อนหน้าในฐานะนักธุรกิจเต็มตัว อ่านเพิ่มเติม “ยศ เอื้อชูเกียรติ”

กลุ่มไทยเจริญ(3)สายสัมพันธ์ใหม่

 

จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม กระบวนการเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มไทยเจริญอย่างครึกโครม  เป้นความพยายามก้าวข้ามพรมแดนธุรกิจ จากความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับกลไกรัฐ   ไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์ใหม่กว้างขวางขึ้นในสังคมธุรกิจไทย  อ่านเพิ่มเติม “กลุ่มไทยเจริญ(3)สายสัมพันธ์ใหม่”