เกษตรกรรมไทย(4) เทคโนโลยี


ผมเคยเสนอความคิดว่าด้วยเกษตรกรรมของไทยในบางมิติไว้เมื่อ
10 กว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า สังคมเกษตรไทยมีสิ่งมีค่าเพียง2สิ่ง ที่ดินจำนวนมากกับพืชพันธุ์ที่ถือว่าปลูกได้เจริญงอกงาม เฉพาะพื้นที่นี้ นอกนั้นต้องพึงพิงจากต่างประเทศ โดยเชื่อว่าความรู้ด้านเกษตรกรรมของสังคมไทยหยุดนิ่งมาหลายทศวรรษ

อ่านเพิ่มเติม “เกษตรกรรมไทย(4) เทคโนโลยี”

จุดเริ่มต้นจากน้ำมันปาล์ม

ในความพยายามจะมอง  “วิกฤติการณ์น้ำมันปาล์ม” ในเชิงระบบ โมเดลและกลไกของธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มากกว่าความพยายามวิเคราะห์เชื่อมโยงทางการเมือง เรื่องราวในอีกมิติหนึ่งที่สำคัญ จากนี้ไป ดูเหมือนจะมีสีสัน เร้าใจไม่แพ้กัน อ่านเพิ่มเติม “จุดเริ่มต้นจากน้ำมันปาล์ม”