มาจากแรงบีบคั้น?

ยุทธ์ศาสตร์ของเครือซิเมนต์ไทย(เอสซีจี)ว่าด้วยธุรกิจภูมิภาค ได้วางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วประมาณ 2ทศวรรษ แต่แรงกระตุ้นสำคัญมาจากวิกฤติเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม “มาจากแรงบีบคั้น?”