วีรพงษ์ รามางกูร: มากกว่าความเป็นนักเศรษฐศาสตร์

เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวในสังคมไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา “ความคิด” เป็นสิ่งที่สัมผัสได้เสมอ แต่มิใช่ปัจจัยเดียวของ “อิทธิพล” ทั้งมวลของเขา อ่านเพิ่มเติม “วีรพงษ์ รามางกูร: มากกว่าความเป็นนักเศรษฐศาสตร์”