ระลึกถึง นักเศรษฐศาสตร์แห่งยุค

Archive–เกี่ยวกับ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

2553-วีรพงษ์ รามางกูร

2544 วีรพงษ์ รามางกูร: มากกว่าความเป็นนักเศรษฐศาสตร์

วีรพงษ์ รามางกูร

สามทศวรรษมานี้ เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวของไทยก็ว่าได้ ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมากที่สุด

แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา สังคมไทยจะมีความผันแปรมากเพียงใด  และดูเหมือนเขามีความพยายามเสนอความคิดในการก้าวพ้นความคลุมเครือและสับสนของสังคมไทยในขณะนี้ อ่านเพิ่มเติม “วีรพงษ์ รามางกูร”