ธนาคารกรุงเทพ(1)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอันดับหนึ่งของไทยได้แสดงบทบาทผู้นำอีกครั้งหนึ่ง ว่าด้วยยุทธ์ศาสตร์ภูมิภาค สะท้อนความเข้าใจสถานการณ์อย่างลึกซึ้ง คงไม่เกี่ยวข้องความผันแปรของสังคมไทยในเวลานี้มากนัก หากเป็นสัญลักษณ์ความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักของบรรดาธนาคารภูมิภาค อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารกรุงเทพ(1)”

สินเอเชีย

สินเอเซีย  มีความสัมพันธ์กับยุทธ์ศาสตร์การปรับตัวครั้งสำคัญๆ ของธนาคารกรุงเทพและ ชาตรี โสภณพนิชเสมอในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม “สินเอเชีย”