อิตาเลียนไทย(3)

โครงการทวายของกลุ่มธุรกิจอิตาเลียนไทย  แสดงถึงสายสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน  นอกจากความเชื่อที่อ้างๆกันเป็นสูตรสำเร็จ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับอำนาจรัฐ  ถือว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างความมั่งคั่ง หรือการสะสมทุน ยังไปสู่ภาพที่ใหญ่มากด้วย อ่านเพิ่มเติม “อิตาเลียนไทย(3)”

อิตาเลียนไทย(2)

เรื่องราวความอยู่รอดและการปรับตัวของกลุ่มบริษัทอิตาเลี่ยนไทย  มีความสัมพันธ์กับความผันแปรของสังคมไทยในช่วงกึ่งศตวรรษอย่างน่าสนใจ ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีลักษณะอ่อนไหวเป็นพิเศษ อ่านเพิ่มเติม “อิตาเลียนไทย(2)”