บทเรียนเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์

เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์
25เมษายน2492- 20ตุลาคม 2555
ภาพจาก”ข่าวสด”

ข้อเขียนชิ้นนี้ไม่ประสงค์เจาะจงตัวบุคคล(ไม่ว่าจะถูกหรือผิด)  หากเป็นทางผ่านไปสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์ธนาคารไทย และบทเรียนจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง อาจเป็นบทเรียนที่คลาสสิกก็เป็นได้ อ่านเพิ่มเติม “บทเรียนเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์”

ปีศาจแห่งอำนาจ ตอนที่3ไม่อาจครอบครองได้

 เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ เข้ามาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ในวันที่12 พฤษภาคม 2529 นับเป็นจุดเริ่มต้น ของยุคอีกยุคหนึ่ง ของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ เป็นครั้งแรกธนาคารแห่งนี้บริหารโดยคนในครอบครัวผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลาย เป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “ปีศาจแห่งอำนาจ ตอนที่3ไม่อาจครอบครองได้”