ลมหายใจค้าปลีก(4) เซ็นทรัลชิดลม

ห้างเซ็นทรัลชิดลม เป็นต้นแบบ  “ห้างสรรพสินค้า”ทีทรงอิทธิพลที่สุดในธุรกิจค้าปลีกของไทย  

อ่านเพิ่มเติม “ลมหายใจค้าปลีก(4) เซ็นทรัลชิดลม”

กรุงเทพฯสมัยใหม่(2)สถานการณ์

ขณะที่กรุงเทพฯเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง  สร้างบุคลิกความเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย(Shopping paradise) ฐานธุรกิจอันมั่นคงที่จับต้องได้ง่ายของผู้มีรากเหง้า ก็ดำเนินไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม ความเติบโตทางธุรกิจจึงเป็นไปอย่างหยุดยั้ง แม้ผ่านช่วงวิกฤติการณ์ต่างๆ อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯสมัยใหม่(2)สถานการณ์”

กรุงเทพฯสมัยใหม่(1) จิ๊กซอร์

กรุงเทพฯเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง  สร้างบุคลิกความเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย(Shopping paradise) ถือเป็นโมเมนตัมที่มีพลัง ในความผันแปรวิถีชีวิตและเมืองหลวงสมัยใหม่ มีขึ้นพร้อมๆกับกับการต่อสู้ของพลังสังคมดั้งเดิม อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯสมัยใหม่(1) จิ๊กซอร์”