กรุงเทพฯสมัยใหม่(1) จิ๊กซอร์

กรุงเทพฯเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง  สร้างบุคลิกความเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย(Shopping paradise) ถือเป็นโมเมนตัมที่มีพลัง ในความผันแปรวิถีชีวิตและเมืองหลวงสมัยใหม่ มีขึ้นพร้อมๆกับกับการต่อสู้ของพลังสังคมดั้งเดิม อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯสมัยใหม่(1) จิ๊กซอร์”

กลุ่มธนชาต(2)

กลุ่มธนชาตมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากกว่าเครือข่ายบริการการเงินครบวงจร  มาจากภาพเชื่อมโยงกับกิจการสำคัญบางแห่งในตลาดหุ้นไทย  เป็นเชื่อมโยงกับธุรกิจที่ผู้คนรู้จักอย่างดีแบบแยกส่วน   แม้ภาพรวมดูเหมือนตั้งใจไม่แสดงให้ชัดเจน  แต่ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจใหญ่ได้ อ่านเพิ่มเติม “กลุ่มธนชาต(2)”