กรุงเทพฯ-แรงปะทะใหม่(1)

ความเคลื่อนไหวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลหลังน้ำท่วมใหญ่ มีนัยยะน่าสนใจ

  อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯ-แรงปะทะใหม่(1)”

แลนด์แอนด์เฮาส์(2)


หลายคนเชื่อว่า แลนด์แอนด์เฮาส์ กลับมายืนอย่างแข้งแกร่งอย่างรวดเร็วจากวิกฤติการณ์  มาจากเงินลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ แต่ผมเชื่อว่ามีอีกบางมิติที่น่าสนใจ   โดยเฉพาะการค้นหาและประเมินคุณค่าแท้จริงของแลนด์แอนด์เฮาส์  ถือเป็นแรงดึงดูดสำคัญสำหรับนักลงทุนที่อ้างว่ามองภาพใหญ่ แต่กลับสนใจลงทุนธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์กับผู้บริโภคระดับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม “แลนด์แอนด์เฮาส์(2)”

แลนด์แอนด์เฮาส์(1)

หลายคนเชื่อว่า อนันต์ อัศวโภคิน คือสัญลักษณ์แลนด์แอนด์เฮาส์–ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย  ภาพที่แท้จริงอาจเป็นภาพใหญ่กว่านั้น และมีความหมายกว้างกว่าที่คิด สะท้อนบางแง่มุมประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสังคมธุรกิจไทยด้วย  อ่านเพิ่มเติม “แลนด์แอนด์เฮาส์(1)”

กรุงเทพฯและปริมณฑล

“จากวันนี้ พื้นที่ที่แบ่งแยกออกจากกันในทางภูมิศาสตร์ ได้กลายเป็นพื้นที่ทางความคิดยุทธ์ศาสตร์ที่หลอมเข้าด้วยกันแล้ว” ผมเคยสรุปไว้ในบทความชิ้นหนึ่งว่าด้วยกรุงเทพฯกับชนบท (“ทิศทางปี2553/4(4)สังคมหัวเมืองและชนบทซับซ้อนมากขึ้น” ธันวาคม 2553 )เชื่อว่ากรณีความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพฯกับปริมณฑลมีความหมายมากกว่านั้นอีก อ่านเพิ่มเติม “กรุงเทพฯและปริมณฑล”