ลมหายใจค้าปลีก(3) เซ็นทรัลยุคต้น

เซ็นทรัลยุคต้น  ในฐานะต้นแบบห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่  เป็นเรื่องราวที่น่าต้นเต้น กลายเป็นบทเรียนสำคัญ ท่ามกลางช่วงเปลี่ยนผ่านของกรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม “ลมหายใจค้าปลีก(3) เซ็นทรัลยุคต้น”