บทเรียนตัน ภาสกรนที  

เรื่องราวของตัน ภาสกรนที น่าสนใจมากขึ้น ในฐานะคนๆหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์อย่างน่าทึ่ง  3 ช่วงสำคัญ ตลอด15 ปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม “บทเรียนตัน ภาสกรนที  “

ตันไม่ตัน

ตัน ภาสกรนที ได้สร้างคุณค่า”ของตนเองมากกว่า ความสำเร็จในธุรกิจหนึ่งในช่วงเวลาอันสั้น จึงมีความมั่นใจอย่างมากในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจอันคุ้นเคยนั้นอีกครั้ง แม้ต่างกรรมต่างวาระ วิถีและวงจรเช่นนี้สะท้อนภาพกว้างอย่างน่าสนใจ อ่านเพิ่มเติม “ตันไม่ตัน”

ตัน ภาสกรนที

 

ชื่อของบุรุษผู้นี้ ประหนึ่งพลุที่จุดขึ้นท้องฟ้า พร้อมกับกระแสชาเชียวเกิดขึ้นในสังคมธุรกิจไทย  เป็นปรากฏการณ์การตลาดที่ตื่นตามากที่สุดปรากฏการณ์หนึ่งในช่วงทศวรรษมานี้  

นอกจากอรรถาธิบายได้ว่าหลังวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี2540   สะท้อนว่าสังคมเศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างที่มีฐานกว้างขวางแล้ว ยังมีความอ่อนไหว กระทบถึงกันเป็นลูกโซ่ ไม่เพียงผลกระทบส่งถึงกันทั้งจากภายในและภายนอกเท่านั้น ความผันแปรของอารมณ์ความรูสึกของผู้บริโภคในเมืองใหญ่และหัวเมืองมีความอ่อนไหวด้วยเช่นกัน    อ่านเพิ่มเติม “ตัน ภาสกรนที”

ตัน กับ เจริญ

ตัน กับ เจริญ สองคนนี้กำลังเดินทางมาอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ตัน ภาสกรนที เจ้าของน้ำดื่มชาเขียวและร้านอาหารญี่ปุ่น โออิชิ ตัดสินใจขายกิจการที่เพิ่งสร้างฐานที่ดูมั่นคงแข็งแรงอย่างไม่มีใครทำได้มาไม่ถึง 5 ปี   ย่อมสร้างความงุนงงต่อผู้คนในสังคมอย่างมาก อ่านเพิ่มเติม “ตัน กับ เจริญ”