ARCHIVE–ไทยวา(2490-2529)

ไทยวาทาวเวอร์ ถนนสาธร
อดีตเครือข่ายการค้าจากไทยวา สู่เครือข่ายโรงแรม

ทยวาเป็นธุรกิจแบบเอเซียดั้งเดิมที่มีพัฒนาการไม่ขาดสายผูกพันกับสถานการณ์ในลักษณะที่เป็นฝ่ายถูกกระทำมาตลอด ในห้วงเวลาเกือบ ๆ 40 ปีแล้ว  มีความพยายามอย่างมากของผู้บริหารเพื่อผลักดันไทยวาให้พ้นวิถีดำเนินเดิม ๆ อันจะทำให้มองเห็นอนาคตแจ่มชัดขึ้น วันที่สิ่งที่คาดหวังเหล่านี้ยังไม่อาจหาคำตอบได้แจ่มชัดนัก

อ่านเพิ่มเติม “ARCHIVE–ไทยวา(2490-2529)”

เกษตรกรรมไทย(2) ความผันแปร

ความพยายามสร้างภาพใหญ่เกษตรกรรมสมัยใหม่ อาจจำเป็นต้องเริ่มจากตลาดหุ้นไทย พัฒนาของหุ้นกลุ่มเกษตรกรรมและอาหารเป็นภาพสะท้อนพัฒนาการอันน่าทึ่ง น่าจะถือเป็นจิ๊กซอร์ชิ้นหนึ่งของภาพใหญ่ภาพใหม่ อ่านเพิ่มเติม “เกษตรกรรมไทย(2) ความผันแปร”