จังหวะก้าวสำคัญไทยเบฟ

เรื่องราวของเสริมสุขกับPepsi Co.เดินมาถึงจุดที่สำคัญในเวลาใกล้เคียงกัน กับกรณีFraser and Neave แม้ว่าดูเป็นความตั้งใจที่น่าสนใจ แต่ก็มีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม “จังหวะก้าวสำคัญไทยเบฟ”

ไทยเบฟ(2)

บทเรียนในเมืองไทย อาจใช้ไม่ได้ที่สิงคโปร์

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ หรือ“ไทยเบฟ” ได้แสดงบทอย่างห้าวหาญในสิงคโปร์ ด้วยความพยายามเข้าซื้อหุ้นในกิจการที่ใหญ่กว่าตนเองเป็นครั้งแรก อ่านเพิ่มเติม “ไทยเบฟ(2)”

ไทยเบฟ(1)

ความพยายามขยายธุรกิจระดับภูมิภาคของไทยเบฟ เป็นเรื่องราวที่มีสีสัน และครึกโครมอย่างมาก สำหรับสังคมธุรกิจไทย ขณะเดียวกัน บทสรุปว่าด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจไทยในทำนอง“เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ใหม่ AEC” หรือ “ขยายตลาดแบรนด์เบียร์ช้าง -โออิชิ สู่ตลาดภูมิภาค” อาจหยาบและง่ายเกินไป

อ่านเพิ่มเติม “ไทยเบฟ(1)”