ปตท.(10) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ต่อ)

6_Tแรงกดกันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม  ปตท.จำเป็นต้องมีผู้นำที่มีประสบการณ์กว้างขวาง  โดยเฉพาะการบริหารท่ามกลางวิกฤติ   และมีมุมมองว่าด้วยความเชื่อมโยงภาพกว้างมากกว่าสังคมไทย อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(10) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ต่อ)”

ปตท.(9) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ต้องยอมรับว่า พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของปตท. มาจากความสามารถในการปรับตัวเข้าสถานการณ์  ปัจจัยที่สำคัญมาก   คือความเป็นองค์กรใหญ่ที่สามารถคัดเลือกผู้นำได้สอดคล้องกับยุคต่างๆ 

  อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(9) ไพรินทร์ ชูโชติถาวร”