เสี้ยวหนึ่งวิถีแอลไพน์

เส้นทางที่คิดถึง ที่เป็นไปได้ เมื่อ2ปีที่แล้ว

อันที่จริง “เวลากาแฟ”แค่เสี้ยวหนึ่งของวิถีชีวิตพรมแดนแห่งเรื่องราวที่กว้างขึ้น กับบริบทหลากมิติ เชื่อว่าจะทำให้ “เวลากาแฟ”ซึ่งซ่อนอยู่ มีความหมายมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “เสี้ยวหนึ่งวิถีแอลไพน์”