กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ปะทุ

ว่าด้วยการเติบโต ปรับตัว ด้วยแรงปะทะ โดยพลังใหม่ๆทางธุรกิจ

-28 มกราคม 2564  เข้าถือหุ้น INTUCH 15%

-19 เมษายน 2564 ประกาศ tender offer   INTUCH ในราคา 65 บาทต่อหุ้น

-5 สิงหาคม 2564  สามารถถือหุ้นใหญ่ INTUCH ได้ถึง 42.25%

อ่านเพิ่มเติม “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ปะทุ”