บทสรุปปี2561-กระแสเกษตรกรรม

กระแสและความเคลื่อนไหวเกษตรกรรมไทย เป็นปรากฏการณ์คึกคักอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องราว กำลังขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น ไปสู่โฉมหน้าใหม่ ไปยังกลไกและวงจรสำคัญ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน(Supply chain)

อ่านเพิ่มเติม “บทสรุปปี2561-กระแสเกษตรกรรม”

7-Eleven กับ Makro (3)

แมคโครผมมองข้าม ความคาดหวังของซีพีออลล์ที่มีต่อ Makro ในเชิงตัวเลขทางการเงินที่เชื่อมโยงกับความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยพยายามมองในเชิงนามธรรม ว่าด้วย ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียน อ่านเพิ่มเติม “7-Eleven กับ Makro (3)”

Cambodia Connection

โดยปกติความสัมพันธ์ระหว่าง“เพื่อนบ้าน”มักมีลักษณะละเอียดอ่อนและซับซ้อน (Complicate Relationship) ภาพใหญ่ของ “ความสัมพันธ์” จึงควรเป็นสิ่งอ้างอิงกับการพิจารณาปฏิกิริยาอันอ่อนไหวในมิติใดมิติหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านเพิ่มเติม “Cambodia Connection”

Mega Farm

ผมมีข้อเสนออย่างตั้งใจ  ในฐานะผู้จุดกระแสเกษตรกรรมและAEC มากว่า 2 ปี ว่าแนวโน้มสำคัญ—ฟาร์มขนาดใหญ่กำลังเกิดขึ้นและขยายตัว จะมีบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากขึ้น โดยนักธุรกิจไทยเป็นผู้เล่นสำคัญ อ่านเพิ่มเติม “Mega Farm”

บทเรียนทั่วไป

ในช่วงปีที่ผ่านมา  พื้นที่ตรงนี้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวสำคัญๆธุรกิจใหญ่ของไทยอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “บทเรียนทั่วไป”

ดีลแบบซีพี

ping an Bเรื่องราวซีพีกับดีลครั้งใหญ่ครั้งใหม่ในจีน  เป็นเรื่องที่ชวนให้มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และคาดเดากันอย่างมีสีสัน อ่านเพิ่มเติม “ดีลแบบซีพี”

ว่าด้วยธุรกิจใหญ่

เมื่อ4 ทศวรรษที่เราเรามองธุรกิจขนาดใหญ่เปลี่ยนไปจากปัจจุบัน ความจริงมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมากกว่าที่คิดก็ได้ อ่านเพิ่มเติม “ว่าด้วยธุรกิจใหญ่”

ธุรกิจใหญ่(1)

ภาพรวมที่น่าสนใจ เจาะลงระดับธุรกิจ มองผ่านตลาดหุ้นไทย ปรากฏโฉมหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนการดำรงอยู่ของธุรกิจใหญ่เดิม การเกิดและเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจใหญ่ใหม่ และธุรกิจระดับโลกที่ซ่อนตัวอย่างเงียบๆในสังคมไทย  จิ๊กซอร์แต่ละชิ้นต่อเป็นภาพที่ควรตีความอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม “ธุรกิจใหญ่(1)”

เกษตรกรรมไทย(3) โมเดลใหม่

เกษตรกรรมกำลังพัฒนาครั้งสำคัญในช่วงประวัติศาสตร์สังคมไทย มาจากแรงขับเคลื่อนของธุรกิจขนาดใหญ่ และบทเรียน-ความรู้จากธุรกิจระดับโลก  โดยเฉพาะมิติสำคัญมากที่ควรกล่าวถึงเป็นการเฉพาะ ว่าด้วยความพยายามควบคุมและจัดการที่ดินแปลงใหญ่ อ่านเพิ่มเติม “เกษตรกรรมไทย(3) โมเดลใหม่”

ซีพีเอฟ

สิ่งที่ควรเป็นได้เกิดขึ้นแล้วอย่างสำคัญ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF กำลังก้าวเป็นบริษัทระดับโลกอย่างจริง จัง   ดูสอดคล้องอย่างยิ่งกับ Forbes Asia ยกย่องธนินทร์ เจียรวนนท์เป็น Businessman of the Year   ขณะเดียวกันมีบางบริบทที่เกี่ยวข้อง ควรอรรถาธิบายให้กว้างขวางขึ้นด้วย อ่านเพิ่มเติม “ซีพีเอฟ”