ว่าด้วยธุรกิจใหญ่

เมื่อ4 ทศวรรษที่เราเรามองธุรกิจขนาดใหญ่เปลี่ยนไปจากปัจจุบัน ความจริงมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมากกว่าที่คิดก็ได้ อ่านเพิ่มเติม “ว่าด้วยธุรกิจใหญ่”

เกษตรกรรมไทย(2) ความผันแปร

ความพยายามสร้างภาพใหญ่เกษตรกรรมสมัยใหม่ อาจจำเป็นต้องเริ่มจากตลาดหุ้นไทย พัฒนาของหุ้นกลุ่มเกษตรกรรมและอาหารเป็นภาพสะท้อนพัฒนาการอันน่าทึ่ง น่าจะถือเป็นจิ๊กซอร์ชิ้นหนึ่งของภาพใหญ่ภาพใหม่ อ่านเพิ่มเติม “เกษตรกรรมไทย(2) ความผันแปร”

ซีพีเอฟ

สิ่งที่ควรเป็นได้เกิดขึ้นแล้วอย่างสำคัญ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF กำลังก้าวเป็นบริษัทระดับโลกอย่างจริง จัง   ดูสอดคล้องอย่างยิ่งกับ Forbes Asia ยกย่องธนินทร์ เจียรวนนท์เป็น Businessman of the Year   ขณะเดียวกันมีบางบริบทที่เกี่ยวข้อง ควรอรรถาธิบายให้กว้างขวางขึ้นด้วย อ่านเพิ่มเติม “ซีพีเอฟ”

ซีพีเอฟ-ทรู

หากไม่เขียนเรื่องนี้เรื่องราวซีพี ทรูที่วาดภาพในตอนที่แล้ว คงไม่สมบูรณ์    ในฐานะซีพีเอฟ คือทีมาทีไปทั้งมวลของซีพี  เป็นธุรกิจหลัก และเป็นสิ่งอ้างอิง  แม้กระทั่งวันนี้ และต่อไปในอนาคตด้วย อ่านเพิ่มเติม “ซีพีเอฟ-ทรู”