books

2541  โรคโลกานุวัตร    อำนาจธุรกิจใหม่       ธนาคารไทยล่มสลาย     2542   Technovision  บทเรียนลับ”ผู้จัดการ”     2543  ยุทธ์ศาสตร์ความใหญ่เครือซิเมนต์ไทย
2545  หาโรงเรียนให้ลูก     ยุทธ์ศาสตร์เอาตัวรอด
2548 หาโรงเรียนให้ลูก(ปรับปรุงใหม่)      Wind of Change     The Fall  of Thai  Banking   2549 ชุมพล ณ ลำเลียง  “ผมเป็นเพียงลูกจ้าง”
2551 INFORMATION ARCHITECT   ไม่ได้วางแผง  ทำขึ้นแจกมิตรและผู้คนรู้จักมักคุ้น  เนื่องในวาระเกษียณงานประจำในฐานะบรรณาธิการ
2554 ยุทธศาสตร์เอาตัวรอดของกูรูธุรกิจ     2556 ลอกคราบธุรกิจไทยหลังวืกฤติการณ์ปี2540 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: