ธนาคารพาณิชย์ไทยปัจจุบัน

(ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  http://www.bangkokbank.com 

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  http://www.ktb.co.th 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  http://www.krungsri.com 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  http://www.kasikornbank.com

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   http://www.kiatnakin.co.th

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  http://www.cimbthai.com  

    (ชื่อเดิม ธ.ไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน))

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   http://www.tmbbank.com 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)   http://www.tisco.co.th 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  http://www.scb.co.th  

ธนาคารธนชาต   http://www.thanachartbank.co.th 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   http://www.scib.co.th 

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)   http://www.uob.co.th 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  http://www.standardchartered.co.th

ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)   http://www.aclbank.com

ผู้เขียน: viratts

writer and farmer

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: