ปตท.(4) ผู้นำค้าปลีกน้ำมัน

จากจุดเริ่มต้นของปตท.ด้วยภารกิจสำคัญอันเร่งด่วน  แต่ถือว่าถูกวางบทบาทอย่างจำกัดไปในตัวด้วย    แรงขับเคลื่อนใหม่ภายใต้สถานการณ์คลี่คลาย จึงไปสู่ยุทธศาสตร์หลักว่าด้วยการ “เอาชนะ”ต่างชาติ เป็นเป้าหมายที่สำคัญและจับต้องได้มากที่สุด  อ่านเพิ่มเติม “ปตท.(4) ผู้นำค้าปลีกน้ำมัน”