ดีลปี2561– ซีพีเอ็น

ครือข่ายธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ กำลังเข้าสู่โหมดสปีดอย่างเต็มกำลัง เมื่อ  “เซ็นทรัลต้องโต” ย่อมต้องมีซีพีเอ็น

อ่านเพิ่มเติม “ดีลปี2561– ซีพีเอ็น”