สินอุตสาหกรรม

ตำนานของสถาบันการเงินแห่งนี้กำลังจะปิดฉากลงในไม่ช้า แต่เบื้องหลังคือเรื่องราวสะท้อนภาพการเปลี่ยนผ่านครึ่งศตวรรษของกลุ่มธุรกิจไทยสำคัญกลุ่มหนึ่งไว้ อ่านเพิ่มเติม “สินอุตสาหกรรม”