ทีวีดาวเทียม(2) แกรมมี่ กับทรูวิชั่น

 แม้ว่าถนนหลายสายมุ่งไปที่ทีวีดาวเทียม แต่ทว่าโอกาสและความเป็นไปได้  ย่อมไม่เท่ากัน  ภาพความเคลื่อนไหวใหญ่สะท้อนมาจากกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ   กลุ่มที่มีทีมาและพัฒนาการจากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน  กำลังสู่เส้นทางที่”หลอมรวม”กันในไม่ช้า อ่านเพิ่มเติม “ทีวีดาวเทียม(2) แกรมมี่ กับทรูวิชั่น”

หัวเมืองและชนบท : ทีวีดาวเทียม (1)

ปรากฏการณ์ทีวีดาวเทียม อันสั่นสะเทือน  แท้ที่จริงมีที่มาทีไป   มีมิติความเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มากว่าครึ่งศตวรรษ  โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวง หัวเมืองและชนบท อ่านเพิ่มเติม “หัวเมืองและชนบท : ทีวีดาวเทียม (1)”