JAPAN CONNECTION (จบ)

ootoyaกระแสคลื่นธุรกิจญี่ปุ่นลูกใหม่  กำลังถาโถมเข้าสู่วิถีชีวิตของปัจเจกในเมืองหลวงและหัวเมืองอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

อ่านเพิ่มเติม “JAPAN CONNECTION (จบ)”