ห้างญี่ปุ่นผันแปร

เรื่องราวห้างโตกิวในไทย สะท้อนความเป็นไป ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น หลายแง่หลายมุม

อ่านเพิ่มเติม “ห้างญี่ปุ่นผันแปร”

JAPAN CONNECTION (จบ)

ootoyaกระแสคลื่นธุรกิจญี่ปุ่นลูกใหม่  กำลังถาโถมเข้าสู่วิถีชีวิตของปัจเจกในเมืองหลวงและหัวเมืองอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

อ่านเพิ่มเติม “JAPAN CONNECTION (จบ)”