สารบัญ- หาโรงเรียนให้ลูก

 คำนำครั้งแรก

ภาคที่หนึ่งFAQ

1 มีเป้าหมายเจาะจงอย่างไร

 2 มีเงินหนึ่งล้านบาท เรียนที่ไหนได้บ้าง

—Fact & Figures

ภาคที่สอง

2โรงเรียนนานาชาติในเมืองไทย

— Fact & figures

—St. Andrews : Multi-campus Preparatory School

—Concordian School: IB +Chinese Program

ภาคที่สาม   หาโรงเรียนให้ลูก

3          กระแสชาวเอเชีย ศึกษาตะวันตกแรงมาก

4         Boarding in the 21st Century

5         โรงเรียนประจำสหรัฐฯปรับตัว

6         ก่อนจะเยี่ยมโรงเรียน

ภาคที่สี่   แนวคิดและแนวทาง

7          ศึกษาฝรั่ง สู้ฝรั่ง บทเรียนเมื่อ150ปีที่แล้ว

8         จากข้าราชการ ผู้ประกอบการ ถึงมืออาชีพ

       Profile

ภาคที่ห้า แหล่งวิทยาการของโลก

9 สหราชอาณาจักร

9.1  School profile

10 สหรัฐอเมริกา

10.1  School profile

11   ออสเตรเลีย

12 St.Stephen’s College

13 ที่อื่นๆ

ภาคที่หก  ภาคผนวก

 —-พาลูกไปเที่ยว ไปดูโรงเรียน

—-10ปี 4ประเทศ: บทเรียนของนักเรียนนอก

—-School Information

ผู้เขียน: viratts

writer and farmer

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: