Big C :ผลพวง

ดีลใหญ่ กรณีขายกิจการในเครือข่ายค้าปลีกBig Cไทยและเวียดนาม เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ธุรกิจใหญ่ไทย ทีซีซี กับ เซ็นทรัล ในทำนอง“สองคน ยลตามช่อง”

อ่านเพิ่มเติม “Big C :ผลพวง”

ลมหายใจค้าปลีก(7) ดาวกระจาย

ช่วงเวลาปี  2531-2539   ธุรกิจค้าปลีกพัฒนาไปอีกขั้น ถือเป็นช่วงบูมครั้งแรก   ขณะที่ผู้นำอย่างเซ็นทรัล เผชิญระยะหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม “ลมหายใจค้าปลีก(7) ดาวกระจาย”